TOPlist

    Keďže patrím medzi veľkých fanúšikov citátov všetkých možných autorov a klasikov, rozhodol som sa, že tu zverejním svoje vlastné, čím im týmto vlastne vzdávam taký malý skrytý hold.Nehádžte sa ľuďom k nohám, väčšinou sa zašpiníte.

***

Ak chceme človeka milovať, nesnažme sa ho zmeniť.
A ak ho už musíme zmeniť, tak ho milujme.

***

Z malicherností sú najväčšie hriechy.

***

Len hlupák si potrebuje dokazovať, že je múdrejší ako hlupák.

***

Nešetrite si lásku na poslednú chvíľu.
Keď zomriete, nebudete ju môcť rozdávať.

***

Škoda, že ľudia nemajú dve hlavy, aby mohli dvakrát rozmýšľať.

***

Nesmejte sa ľuďom, ktorí majú dušu dieťaťa.
Je čistejšia ako tá vaša.

***

Ľudská slabosť je niekedy taká veľká, že dovolí človeku zhodiť
druhého človeka, aby vynikla jeho osobnosť,
aj keď si neuvedomuje, že vlastne žiadnu nemá.

***

Až tak veľmi bol romantický,
že zabúdal na svoje prvomanželské povinnosti.

***

Vážte si hlupákov - máte sa na kom učiť.

***

Žena nepotrebuje od muža nič, len lásku.
A ktorá áno, nech sa neopováži nazývať sa ženou.

***

Ľudia by si mali aspoň na chvíľu uvedomiť,
že sú len súčasťou tejto planéty.

***

Ukážte blbcovi, že ste blbejší než on,
a bude najšťastnejší človek na svete.

***

Je nezmyselné vylievať si srdce, keď to nemá kto poutierať.

***

Ak sú dvaja ľudia, z ktorých jeden je
múdry a druhý dobrý, kto z nich je viac?
Ani jeden, pretože múdrosť je dobro a dobro je múdrosť.

***

Ak stratím princíp, stratím všetko.

***

Aj hlupák bude vždy múdrejší ako ten, ktorý ho ponižuje.

***

Väčšina ľudí o svojich chybách vie, no namiesto toho,
aby sa ich zbavili, ich využívajú vo svoj prospech.

***

Problémy iných sa nám často zdajú banálne,
pokiaľ ich sami nemáme.

***

„Nenávidím zženštelých chlapov!“
- povedal muž a dal si nastreliť náušnicu.

***

Keď ma opustíš, budem trpieť viac ako teraz, keď ťa nemám.

***

Človeče, si ty vôbec človek?

***

Muž, ktorý ženu ľahko získa, ľahko aj stratí.

***

Zistili pravdu... No tie najväčšie tajomstvá
si berieme všetci do hrobu.

***

Ako môžeš posudzovať človeka, či je normálny alebo nie?!
No si ty vôbec normálny?!

***

Slovami nešetrite, ale ich vyberajte.

***

Ten, čo nechodí do kostola, môže byť
väčší kresťan ako ten, ktorý chodí.

***

Láska nepotrebuje nikomu nič dokazovať,
láska hovorí sama za seba.

***

Čím viac je jeden z partnerov nedokonalejší, tým skôr zistí,
či ho ten druhý má skutočne rád.

***

Nešťastie ľudí spája, šťastie ich rozdeľuje.

***

Jeden pohľad do očí nám povie častokrát viac, než tisíc slov.

***

Ľudia sú ako šelmy – keď vycítia strach, sú pripravení skočiť.

***

Problémy medzi ľuďmi vznikajú preto,
lebo spolu málo komunikujú.

***

Osud si nevyberiete. Osud si vyberie vás.

***

Nič v živote nemá cenu, len to, že sme tu a teraz.

***

Téma je mocný nástroj, ak je v rukách správnych ľudí.