TOPlist

Vitajte na mojej web stránke.


     Táto web stránka je môj prvý počin svojho druhu. Vznikla hlavne ako zásadný krok s oboznamovaním jazyka HTML, ale aj na potešenie priateľov a známych.

     Ide o moju osobnú stránku, čiže tu nájdete výhradne len záležitosti, ktoré sa týkajú mňa alebo sú so mnou veľmi úzko späté, predovšetkým moju doterajšiu tvorbu v podobe kresieb, fotomontáží a kvázi filozofických názorov prenesenú do formy citátov. Snáď Vás niečím táto skromná ponuka osloví...

     Nič nie je dokonalé, a táto stránka si to privilégium ani nevynucuje, preto ak tu objavíte nejaké chyby, povzneste sa nad nimi, alebo v tom lepšom prípade mi napíšte mail, aby som ich mohol odstrániť. Rád budem za akúkoľvek konštruktívnu kritiku.

     Na záver by som si dovolil krátke prirovnanie: Táto stránka je ako moje vlastné dieťa - mám ju rád, pretože som ju splodil sám...